VNODIA

De Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdagen voor Industriële Archeologie (VNODIA) zijn voor het eerst georganiseerd in 1981. Deze bijeenkomsten vinden sindsdien jaarlijks plaats, afwisselend in Vlaanderen en in Nederland. VNODIA is een ideale ontmoetingsplek en gelegenheid tot netwerken tussen belangstellenden uit het gehele Nederlandse taalgebied. Uit deze contacten groeiden verschillende vormen van samenwerking waaronder, sinds 2000, het uitgeven van het gezamenlijke Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek.