Stichting Erfgoed

De Stichting Erfgoed heeft statutair als doelstelling: “het zonder winstoogmerk bevorderen van de instandhouding en studie van het industrieel erfgoed en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het uitgeven van een cultureel-wetenschappelijk tijdschrift en het laten verschijnen van publicaties met haar doel verband houdend.”

Het bestuur heeft per 1 januari 2024 de volgende samenstelling:

– dr.ir. P. (Peter) Van den Bossche

– ir. C.H. (Cor) van Eldik, penningmeester en administratie

dr. W.H.P.M. (Giel) van Hooff

– dr.ir. H. (Herman) Neukermans

– drs. R. (Ron) Roetman

– L. (Luc) Verbeeck