Erfgoed van Industrie en Techniek

Het Vlaams-Nederlandse kwartaaltijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek (ISSN 0927-3026) is een uitgave van de Stichting Erfgoed: een samenwerking tussen de Nederlandse initiatiefnemers en de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA).

Erfgoed van Industrie en Techniek publiceert oorspronkelijke bijdragen op het terrein van industriële archeologie en techniekgeschiedenis en daarmee samenhangende aspecten, zoals restauratie en conservering, beheer en beleid in Nederland en Vlaanderen. Tevens wordt aandacht besteed aan internationale projecten en ontwikkelingen die een inspirerende voorbeeldwerking kunnen hebben voor het Nederlandse taalgebied. Door grensoverschrijdende samenwerking wil het tijdschrift de kennis van en belangstelling voor industrieel erfgoed, als onderdeel van het veel ruimere domein van het cultureel erfgoed, stimuleren. Het tijdschrift besteedt aandacht aan zowel de productie als de distributie en consumptie van industriële cultuur vanuit een multidisciplinair perspectief (architectuur- en bouwhistorie, techniekgeschiedenis, ruimtelijke ordening en infrastructuur, museologie).
In het tijdschrift worden voornamelijk artikelen en boek- en museumbesprekingen gepubliceerd in de Nederlandse taal met betrekking tot het industrieel erfgoed in Europa, in de ruimste zin van het woord.

Voor andere onderwerpen waarvan u denkt dat ze een meerwaarde voor het tijdschrift en het industrieel erfgoed in het algemeen kunnen betekenen: neem dan contact op met redactie@erfgoed.org.