Links

Nederland

• Contactgroep Automobiel- en Motorrijwielhistorie (CONAM)

• Continium Discovery Centrum

• Cuypersgenootschap

• Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA)

• Erfgoed Zeeland

• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC)

• Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN)

• Het Industrieel Atrium

• Het Nederlands IJzermuseum

• Histechnica (Vereniging vrienden van het academisch erfgoed van de TU Delft)

• Historisch Railvervoer Nederland (HRN)

• Industrieel Smalspoor Museum

• Koninklijk Instituut van Ingenieurs / Geschiedenis der Techniek

• Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch

• Monumentaal (magazine over cultureel erfgoed in Nederland en Vlaanderen)

• Monumentenstichting Baet en Borgh

• Museum De Wachter

• Musum Stoomgemaal De Tuut

• Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Cultureel Erfgoed (BOEi)

• Nederlandse Bruggenstichting

• Nederlandse Gemalenstichting (NGS)

• Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen (NedSEK)

• Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwezen (NVBS)

• Nederlandse Vuurtoren Vereniging

• Nederlandse Watertoren Stichting (NWS)

• Oyfo Techniekmuseum

• Science Centre Delft

• Stichting De Nieuwe Blauwe Tram

• Stichting Erfgoed op Weg

• Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF)

• Stichting Groene Hart

• Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE)

• Stichting Herman Heijenbrock

• Stichting Historie Grofkeramiek (SHG)

• Stichting Historische Sluizen en Stuwen in Nederland (HSSN)

Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED)

• Stichting Industrieel Erfgoed Friesland (SIEF)

Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevoland

Stichting Industrieel Erfgoed Hoogovens (SIEHO)

• Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL)

Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland (SIEN-N)

• Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving (STIENEO)

Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (SIESTA)

• Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN)

Stichting Monumentenhuis Brabant

Stichting Nederlandse Tabakshistorie (SNT)

• Stichting Stoomgroep De Goffert

Stichting Stoommachine Oisterwijk

• Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM)

• Stichting Veteraan Autobussen (SVA)

Stichting Willem Smit Historie Nijmegen

• Stoomtrein Katwijk Leiden

• Tramweg-Stichting (TS)

• Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed (USINE)

• Vereniging Bedrijf & Historie (VBH)

Vereniging Zaans Ergoed

Werkgroep Industrieel Erfgoed (Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom)

Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL)