Samenstelling

De redactie van Erfgoed van Industrie en Techniek heeft per 1 januari 2024 de volgende samenstelling:

voor Nederland:    M. Harst-Van den Berg MA

                           drs. C.J. Faber

                           ir. H. Rienks

                           drs. R. Roetman

                           drs. G.N. van Trigt

                           dr. B. Zweger

voor Vlaanderen:   dr.ir. P. Van den Bossche

                           dr. M. Degraeve

                           dr. J. Januarius

                           A. Linters

                           K. Moermans

                           dr.ir. H. Neuckermans

                           R. Rotsaert

                           dr. V. Volkov

Mijke Harst-van den Berg MA (*1978) studeerde Museologie aan de Reinwardt Academie in Amsterdam en behaalde in 2003 een master degree in ‘Industrial Archaeology’ aan de Universiteit van Birmingham. Tijdens en na haar studie werkte zij namens Kleio heritage consultants mee aan het onderzoek naar de herbestemming van Beringen-mijn en de cultuurhistorische ontsluiting van de Belgisch Limburgse steenkolenmijnen. Zij was als coördinator collectie en erfgoed  twaalf jaar verbonden aan Museumplein Limburg (Kerkrade), waaronder Continium discovery center met een grote industrieel archeologische collectie. Sinds 2018 werkt zij bij Museum De Domijnen (Sittard) en is daarnaast actief als freelancer. In die rol adviseert zij diverse musea en overheden over collectiemanagement en ontwikkelt zij tentoonstellingen.

Henk Rienks (*1960) is in 1986 afgestudeerd bij de TU Delft als civiel ingenieur en heeft vervolgens gewerkt bij de Faculteit Bouwkunde van deze universiteit. Later werkte hij voor enkele uitgeverijen, nu nog voor Uitgeverij Voet. Daar heeft hij voor de redactie relevante ervaring opgedaan met onder meer begeleiding auteurs, auteursrecht, correctie van publicaties en ook de commerciële kant van het uitgeven. Sinds de oprichting in 1990 is hij bestuurslid van de Nederlandse Watertoren Stichting, maar ook andere onderdelen van het industrieel erfgoed hebben zijn belangstelling, met name spoorwegen. Verder is hij al ruim dertig jaar actief als belegger. Het deelnemen aan aandeelhoudersvergaderingen en daar opkomen voor de belangen van de kleine belegger, bijvoorbeeld door het stellen van vragen, is een belangrijke activiteit voor hem geworden.

Ron Roetman (*1950) is afgestudeerd sociaaleconomisch historicus en was werkzaam op het gebied van bibliotheken en (web)redacties. Tijdens zijn studie was hij actief bij de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) en bleef daarna geïnteresseerd in ons industrieel erfgoed.

Niek van Trigt (*1946) is opgeleid als macro econoom aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Specialisatie ruimtelijke economie en verkeers- en vervoerseconomie. Gewerkt als beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid, bij de NZHVM NV het grootste streekvervoer bedrijf in Nederland in diverse directiefuncties en als consultant op het gebied van verkeer en vervoer. Meer dan twintig jaar voorzitter geweest van de Stichting Veteraan Autobussen met zestig museale autobussen.

Bart Zwegers (*1985) studeerde af in de Cultuurwetenschappen (2009) en promoveerde aan de Universiteit Maastricht op een analyse van de geschiedenis van de monumentenzorg in Duitsland en Groot-Brittannië tussen 1970 en 2010 (2018). Sinds 2018 is hij als docent politieke en sociale geschiedenis verbonden aan de Letteren Faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Peter Van den Bossche (°1962) doceert elektrotechniek aan de Vrije Universiteit Brussel en heeft een actieve belangstelling voor industriële archeologie en techniekgeschiedenis, voornamelijk wat betreft elektrische en energetische toepassingen. Als dusdanig tracht hij een verbinding te maken tussen de technische en de historische sfeer.

Joeri Januarius is historicus en doctor in de Geschiedenis (Vrije Universiteit Brussel, 2014) en journalist. Hij is de coördinator van ETWIE, de Expertisecel voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed in het Industriemuseum in Gent. Hij geeft onder meer gastcolleges over industrieel erfgoed aan de Universiteit Antwerpen. In het verleden doceerde hij het vak ‘Inleiding tot de industriële archeologie en industrieel erfgoed’ aan de Vrije Universiteit Brussel en publiceerde meermaals over onder meer het erfgoed van industrie en techniek.

Adriaan J.J.A. Linters (° Hasselt, 1951); lic. (MA) Nieuwste Geschiedenis, Universiteit Gent, 1973. Was al tijdens zijn studententijd betrokken bij de ontwikkeling van industriële archeologie in Vlaanderen. Nadien actief en in verschillende functies (docent, adviseur, bestuurder, spreker tijdens congressen en auteur) in de erfgoedwereld, met nadruk op industrieel erfgoed, zowel in Vlaanderen als in Europa.
Thans voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Industriële archeologie vzw en algemeen secretaris van EFAITH (European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage) en lid van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed.

Roland Rotsaert (°1950) was beroepshalve werkzaam in de financiële sector. Ondanks zijn gebrek aan technische opleiding, heeft hij toch steeds grote belangstelling voor industriële archeologie gehad.