Archief

Het archief bevat een database van alle artikelen (met titel en auteur) uit het tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek én van de twee tijdschriften waaruit Erfgoed in 1992 is voortgekomen, namelijk: H-Nieuws, later gewijzigd in Histechnicon, (1975-1991) én Industriële Archeologie (1981-1991).

H-Nieuws – een uitgave van Histechnica (Vereniging van vrienden van het academisch erfgoed van de TU Delft) – was een nieuwsbrief op formaat A4. Tussen april 1975 en november 1986 verschenen 29 nieuwsbrieven. In mei 1987 veranderde de naam in Histechnicon en wijzigde het formaat naar A5 met voornamelijk geschiedkundige artikelen over technische onderwerpen. In de periode tot december 1991 verschenen 16 boekjes.

Industriële Archeologie – een uitgave van de Stichting Industriële Archeologie in Nederland – verscheen vier keer per jaar in een formaat van 16x23 cm. Elk tijdschrift kreeg een nummer. In totaal verschenen er 41 nummers, waarvan het laatste nummer de index bevatte van alle artikelen.