Archief

Het archief bevat een database van alle artikelen uit het tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek én van de twee tijdschriften waaruit Erfgoed in 1992 is voortgekomen, namelijk: Histechnica Nieuws, later gewijzigd in Histechnicon, (1975-1991) én Industriële Archeologie (1981-1991).

Via ‘zoeken in database’ of ‘zoeken op cover’ zijn de artikelen te vinden. Onder ‘extra’ staat eventuele aanvullende informatie bij een artikel.

Histechnica Nieuws – een uitgave van Histechnica (Vereniging van vrienden van het academisch erfgoed van de TU Delft) – was een nieuwsbrief op formaat A4 van meestal vier, ongepagineerde bladzijden. Tussen april 1975 en november 1986 verschenen negenentwintig A4-nieuwsbrieven. (Van de nieuwsbrieven zijn uitsluitend de hoofdartikelen in de database opgenomen.) In mei 1987 veranderde het formaat naar A5, met als inhoud voornamelijk geschiedkundige artikelen over technische onderwerpen. In december 1988 wijzigde de naam in Histechnicon. In de periode tot december 1991 verschenen zestien A5-boekjes.

Industriële Archeologie – een uitgave van de Stichting Industriële Archeologie in Nederland – verscheen vier keer per jaar in een formaat van 16x23 cm. Elk tijdschrift kreeg een nummer. In totaal verschenen er 41 nummers, waarvan het laatste nummer de index bevatte van alle artikelen.