Abonneren

NEDERLAND • Een abonnement op Erfgoed kost voor 2024:

€ 30,50

€ 24,50 voor studenten (kopie inschrijvingsbewijs overleggen)

€ 42,50 voor buitenlandse abonnee’s

Het abonnementsgeld kan worden overgemaakt op bankrekening NL37 INGB 0001 7535 02 t.n.v. Stichting Erfgoed met vermelding van uw naam en adresgegevens en/of stuur een email naar: administratie@erfgoed.org.

BELGIË • Een abonnement op Erfgoed is inbegrepen in het lidmaatschap van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA). Het lidgeld van de VVIA voor 2024 bedraagt:

€ 40,00 individueel lid

€ 35,00 studenten, werklozen en gepensioneerden

€ 80,00 bedrijven, openbare besturen en bibliotheken

Het lidmaatschapsgeld kan worden overgemaakt op bankrekening BE41 5230 4462 3210 t.n.v. VVIA met vermelding van uw naam en adresgegevens.