Twee eeuwen Belgische brevetten: getuige van innovatie en bouwtechnieken

DEKEYSER, Liesbeth; COLLETTE, Quentin & VAN DER TEMPEL, Maaike
 

"Brevetten" zijn in België de 19de eeuwse term voor wat in Nederland een "octrooi" is - thans ook "patent" geheten.
Een uitvindingsbrevet of octrooi drukt de wens uit om een uitvinding of een idee te beschermen, en beschrijft dat dan ook in detail.
Na een grondige analyse van de 19de en 20ste eeuwse uitvindingsbrevetten blijken de beschrijvingen die deze bevatten technische informatie te bevatten die licht werpen op de evolutie van technieken.
Dit artikel beschrijft kort het Belgische brevetsysteem, de typische kenmerken en structuur van een brevet, de mogelijke valkuilen en aandachtspunten bij het raadplegen.