De Redactie

De Vlaams-Nederlandse redactie van het tijdschrift wordt gevormd door

 • Frank Becuwe,
  historicus, erfgoedonderzoeker bij het Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Michael de Bouw,(°1980)
  studeerde in 2003 af als burgerlijk ingenieur-architect van de Vrije Universiteit Brussel. In 2010 behaalde hij zijn doctoraat in de Ingenieurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Sindsdien is hij projectleider aan het Laboratorium Renovatie van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en docent aan de opleiding Monumenten- en Landschapszorg van de Universiteit Antwerpen. Naast deze aanstellingen maakt hij tevens deel uit van de redactie van het Vlaams-Nederlands tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek, van de eerste afdeling (bouwkundig erfgoed) van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, en is hij lid van het Europees Comité voor Standaardisatie (CEN) in het Technisch Comité (TC) 346 “Conservation of Cultural Heritage” – Werkgroep (WG) 8 “Energy efficiency of historic buildings”. Hij publiceerde verschillende artikels over industrieel en technisch erfgoed.
 • Peter Marcuse (°1933)
  Geboren en getogen in de Zaanstreek. Heeft de fotografie en typografie opleiding aan de Rietveld Academie in Amsterdam en kleurfotografie bij Studio Colorama in Lausanne, Zwitserland gevolgd.
  Hoewel aanvankelijk autonoom fotograaf heeft hij mede zijn door de affiniteit voor typografie veel met artdirectors en ontwerpers samengewerkt om zich tenslotte weer op de autonome fotografie te richten. De eerste werkervaring werd in de vijftiger jaren opgedaan met opdrachten voor Zaanse bedrijven -als de Artillerie Inrichtingen, Bruynzeel en Honig- en de projecten van architect Jaap Schipper in Zaandam.
  Is vervolgens van 1974 –1989 ook werkzaam geweest in het H.B.O. Vervult achtereenvolgens de functie van docent en directeur van de Academie voor Beeldend Kunstonderwijs “Vredeman de Vries” in Leeuwarden. De Friese periode duurt  tot 1992 waarna hij weer naar de Randstad terugkeert en via redactionele bijdragen aan het blad “Met Stoom” van de Vereniging van Zaans Industrieel Erfgoed het contact met de Zaanstreek hernieuwt.
  Tegenwoordig bestaat het fotografisch werk uit het verbeelden van begrippen of gedachten in metafore beelden.
  Heeft eerder als grafisch vormgever huisstijlen en catalogi ontworpen en publiceert tegenwoordig op het gebied van industrieel erfgoed, over onderwerpen die vaak gerelateerd aan zijn fotoarchief, dat zeer omvangrijk is.
 • Ron Roetman (* 1950)
  studeerde sociale en economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Was tussen 1988 en 1993 actief in de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL). Hij was werkzaam aan de Rijksuniversiteit Leiden (bibliotheekmedewerker, webredacteur) en later aan de Sdu uitgeverijen in Den Haag (webredacteur Wetgeving). Is nu gepensioneerd.
 • Mijke Harst – van den Berg MA (°1978)
  studeerde in 2001 af aan de Reinwardt Academie te Amsterdam en behaalde in 2003 een master degree in ˜Industrial Archaeology' aan de Universiteit van Birmingham. Tijdens en na haar studie heeft zij namens Kleio heritage consultants meegewerkt aan het onderzoek naar de herbestemming van Beringen-mijn en de cultuurhistorische ontsluiting van de Belgisch Limburgse steenkolenmijnen. Sinds 2005 is zij werkzaam bij Discovery Center Continium (voorheen Industrion, Museum voor Industrie en Samenleving te Kerkrade) waar zij de functie van teamleider Collectie & Erfgoed bekleedt. Naast redactielid van Erfgoed voor Industrie en Techniek is zij ook al enige jaren actief als vrijwilligster bij Museum Land van Valkenburg, momenteel in de rol van bestuursvoorzitter, en is zij lid van de LGOG-SHCL commissie ˜Geschiedenis van de ondernemingen en het ondernemen in Limburg'.
 • Peter Van den Bossche,
  ingenieur, docent aan HUB en VUB
 • Maarten Van Dijck, (°1975)
  studeerde geschiedenis en internationale politiek aan de KU Leuven. Hij promoveerde in 2004 in de geschiedenis aan de KU Leuven. Hij was verbonden aan de Subfaculteit Geschiedenis van de KU Leuven, KADOC- KU Leuven en het Centrum voor Economische Studiën KU Leuven. Hij is momenteel onderzoeker industrieel en varend erfgoed bij het agentschap Onroerend Erfgoed en gastdocent economische geschiedenis aan de UHasselt. Hij publiceerde over het nautisch erfgoed, economische geschiedenis, geschiedenis van het economisch denken en het publieke discours over economie. Hij is lid van de redactie van het tijdschrift M&L - Monumenten, landschappen en archeologie.
 • Prof. Dr. Ir.-Arch Ine Wouters (°1972)
  studeerde in 1996 af als ingenieur-architect aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde in 2002 een doctoraat in de ingenieurswetenschappen. Ze maakt deel uit van de VUB onderzoeksgroep ‘ReUse’ die het Belgisch negentiende- en twintigste-eeuws onroerend erfgoed bestudeert in functie van de actuele renovatie- en restauratiepraktijk en dat vanuit een internationaal perspectief.  Ze is lid van de Construction History Society (CHS), International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), International Council on Monuments and Sites (ICOMOS Vlaanderen-Brussel) en het Gesellschaft für Bautechnikgeschichte. Ine Wouters publiceert over de evolutie van materialen en bouwtechnieken, die onder andere in het industrieel erfgoed tot hun recht komen. Ze is redactielid van Erfgoed voor Industrie en Techniek.

Taalcorrecties

 • Roland Rotsaert (°1950)
  werkte na zijn middelbare studies (oude humaniora, Latijn-Grieks) voornamelijk in de financiële sector (BBL [nu ING] 1971-1987, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen [nu Universiteit Antwerpen] 1988-2000, Rekenhof 2001-2010. Hij is nu gepensioneerd en nog op verschillende vlakken actief als vrijwilliger o.m.in het Stads- en Rijksarchief te Brugge en het Esperantofonds Cesar Vanbiervliet te Kortrijk.