Het PIWB en het behoud van het industrieel erfgoed in Wallonië en Brussel

DELAET, Jean-Louis

De vzw 'Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles' (PIWB) werd in 1984 opgericht en heeft als doel om industrieel-archeologische sites te verenigen, te coördineren en te promoten. Sinds haar oprichting wordt de vereniging gesubsidieerd door de Franstalige Gemeenschap (de Fédération Wallonie-Bruxelles) via een conventie, die nu bepaalt dat het doel van de vereniging is "onderzoek te voeren en om roerend en onroerend erfgoed en archieven die verband houden met de geschiedenis en de archeologie van de industrialisatie in de Waalse en Brusselse Gewesten te valoriseren". Vanaf 2013 ontvangt PIWB ook een aanvullende steun van het Waalse Gewest via een samenwerking met het Institut du Patrimoine Walloin  (IPW)