Bestuur

 • drs Jurrie Vandalen (°1955)
  Voorzitter van het bestuur van de Stichting Erfgoed.
  Bedrijfseconoom en economisch historicus. Ondernemerservaring in MKB/familiebedrijf en maatschappelijke organisaties; internationale ervaring opgebouwd in Europa (incl Turkije), Afrika en Zuid Amerika. Bestuurder met circulaire economie als rode draad door denken en doen: building better business & creating conscious companies. Ondermeer komt dit tot uitdrukking in lokale initiatieven rond duurzame energie. Voorts actief op het terrein van talentontwikkeling. Thuis in de wereld van cultuur en (industrieel) erfgoed. Bestuurslid van de Stichting Agora Europa. Statenlid in Drenthe en lid Commissie Financiën, Cultuur en Economie aldaar.
   
 • drs Adriaan Linters (°1951)
  studeerde hedendaagse geschiedenis aan de Universiteit Gent (1973) en was sedert het begin van de jaren 1970 in verschillende functies betrokken bij de uitbouw van industriële archeologie in Vlaanderen. Hij deed de wetenschappelijke voorstudie voor de eerste tentoonstelling over het thema in België (1975 als onderzoeker verbonden aan het de Centrum voor Industriële Archeologie (1973-1975). Nadien medewerker bij de toenmalige Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg (1975-1979), diensthoofd van het Provinciaal Museum Industrieel Erfgoed in Limburg (1980-1985), en docent aan het Hoger Architectuurinstituut St.-Lucas Gent / Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, de afd. Patrimoine et Tourisme van de Université d’Artois (Arras) en de kenniskring visitor management van de NHTV-hogeschool Breda. Thans onafhankelijk erfgoedconsulent.
  Voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, secretaris-generaal van E-FAITH, The European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage. Hij publiceerde verschillende werken en artikels over industrieel en technisch erfgoed.
 • Cor van Eldik
  Ingenieur afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, nadien aan deze o.m. onderzoeker naar de geschiedenis van de bouwtechniek van de jongere bouwkunst (1800-1940), medewerker van het Staabouw Instituut en uitgever-hoofdredacteur van het vakblad Bouwen met Staal
 • Lucas Verlinden (°1990)
  Docent klassieke talen. Studeerde daarnaast Human Geography aan de Radboud Universiteit. Daarbij deed hij onderzoek naar de beeldvorming van de Nedergermaanse Limes (de Romeinse Rijksgrens) in Nederland en Duitsland.