Wat doet de Stichting ?

  • publicatie van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek
  • organisatie van de VNODIA's,  de Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdagen voor Industriële Archeologie, in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw