Vlaanderen

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, opgericht in 1978, is sedert 2000 structureel partner van de Stichting Erfgoed en co-uitgever van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek. Voordien werd reeds samengewerkt voor verschillende andere projecten, o.m. voor de organisatie van de Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie.
In het verleden publiceerde de VVIA, onder verschillende titels, een eigen tijdschrift dat vanaf 2000 met de Nederlandse publicatie gefuseerd werd.
Dit waren o.m.

Een eerste tijdschrift dat in Vlaanderen verscheen werd uitgegeven tijdens het korte bestaan van het (nationale) Centre d'Archeologie Industrielle - Centrum voor Industriële Archeologie (1974-1976), dat in het Nederlands de welluidende afkorting "CIA" droeg. Het tijdschrift had een Franstalige tegenhanger, met andere artikels dan de Nederlandstalige uitgave

  •  

De eerste organisatie voor industriële archeologie was de Gentse Werkgroep Industriële Archeologie van de Rijksuniversiteit Gent (WIARUG). Deze publiceerde in 1977 zes nieuwsbrieven onder de titel "WIARUG-Berichten"

  •  

Vanaf
publiceerde het Gentse MIAT (Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, thans 'Museum over Industrie, Arbeid en Textiel) via zijn vriendenkring 'VIAT' het Tijdschrift voor Industriële Cultuur TIC. Dit tijdschrift werd onlangs vervangen door de digitale publicatie MIATFACTory

 

SIWE