Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie

VNODIA, de Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie, is een jaarlijkse een informele bijeenkomst afwisselend in Vlaanderen en in Nederland georganiseerd.
Organisaties en vrijwilligers kunnen er (kort) hun problemen en werking voorstellen, met mekaar overleg plegen, nagaan op welke vlakken er samenwerking mogelijk is.
Netwerken is er een belangrijk onderdeel van.

VNODIA 2016 wordt op 19 november georganiseerd in Kerkrade, in Continium