ICER aan de Oude IJssel

BUSIO, Marc

Dit voorjaar werd met de opening van ICER in Ulft de herbestemming van het DRU-complex voltooid. Deze combinatie van Industrieel verleden, Cultuur, Educatie en Recreatie in de gebouwen van de voormalige ijzergieterij aan de Oude IJssel moet de Achterhoek een nieuwe impuls geven nu de ovens er grotendeels gedoofd zijn. In het IJzermuseum, gevestigd in de voormalige afbramerij, komen de tijden van de koepelovens, gietpannen en emailleerbaden weer tot leven. Daarnaast wordt ook een verband gelegd naar het heden van bedrijven in de regio die zich nog met metaalverwerkin g bezighouden en met de toekomst van de jongeren die dank zij moderne middelen kennis kunnen makenn met innovatie en design.