Amsterdamse pakhuizen: van spijker tot appartement

BONKE, Hans

  Amsterdam zonder pakhuizen is ondenkbaar. In de stad staan er honderden. De smalle en diepe pakhuizen dateren uit de Gouden Eeuw en vallen nauwelijks op tussen de andere bebouwing binnende grachtengordel. De grote pakhuizen aan de voormalige havens zijn rond 1900 gebouwd. Ze vormen een opvallend historisch element tussen de moderne hoogbouw langs de oevers van het IJ.
Alle pakhuizen zijn tussen 1970 en 2000 verbouwd tot appartementen, kantoren enn hotels. De Amsterdamse pakhuizen zijn daardoor een schoolvoorbeeld van hergebruik van monumenten van bedrijf en techniek.